PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ 0006/2013 o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě

Publié le par C.E.P.L.

logo-parlemen-europeen-250

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

2009 - 2014 

     

 

 TRAD. CS

<Date>{15/04/2013}15.4.2013</Date>                                                                                                                    <NoDocSe>0006/2013</NoDocSe>

<TitreType>PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložené v souladu s článkem 123 jednacího řádu</TitreRecueil>

<Titre>o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě</Titre>

<Depute> Michèle Striffler (PPE), Louis Michel (ALDE), Dan Jørgensen (S&D), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Kartika Tamara Liotard (GUE), Santiago Fisas Ayxela (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Cristian Dan Preda (PPE), Iva Zanicchi (PPE), Sonia Alfano (ALDE), Gianni Vattimo (ALDE), Andrea Zanoni (ALDE)</Depute>

Platné do: <DateForclusion>{15/07/2013}15.7.2013</DateForclusion>

 


0006/2013

Písemné prohlášení podle článku 123 jednacího řádu Evropského parlamentu o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě[1]

1.   Chrti jsou v řadě států Evropské unie využíváni pro lov a závody a pokud se jejich majitelé domnívají, že nejsou pro tyto činnosti způsobilí, týrají je.

 

2.   Chrti jsou týráni různými způsoby, od opuštění až po oběšení, které vede k jejich nevyhnutelné smrti.

 

3.   Situace je o to horší, že na úrovni členských států neexistuje kontrola obchodování a nelegálního obchodu s chrty v Evropě.

 

4.   Předpisy týkající se chovu a držení chrtů v Evropě jsou nesourodé a jejich uplatňování je nadále velmi nedostatečné.

 

5.   Chrti jsou domácí zvířata a musí být odpovídajícím způsobem chráněni.

 

6.   Komise se proto vyzývá, aby učinila vše, co je v její pravomoci, s cílem zajistit řádné uplatňování právních předpisů Unie týkajících se dobrých životních podmínek zvířat a aby navrhla konkrétní opatření s cílem zajistit okamžité ukončení krutého zacházení s chrty v Evropě.

7.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů zasláno Komisi.

 

 [1] Pokud písemné prohlášení v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu podepíše většina všech poslanců Evropského parlamentu, je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Commenter cet article